K9 BODYGUARD

K9 polis ve askeri köpek eğimine verilen genel bir isimdir. K9 bodyguard eğitimi köpeklerin yaşlarına göre değişkenlik göstererek yaklaşık 1 ya da 1,5 yaşlarında verilmeye başlanmaktadır. Her köpeğin eğitim süresi aynı değildir. Yine cinsine ve yaşlarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu eğitimin amacı belirli bir saldırganlığa sahip köpeğin saldırganlığının belirli bir seviyeye gelmesi ve sahibinin emirlerine uymasıdır. Bazı köpeklerde gizli saldırganlık vardır. Gizli saldırganlığı olan köpeklerde bu eğitim daha önemlidir. Çünkü eğitim almadığı bir anda ortaya çıkarsa kontrol edilmesi çok zor olmaktadır. İşte bu köpeklerin gizli saldırganlıkları bu eğitimle ortaya çıkarılıyor ve sahibinin komutlarına uyması sağlanıyor.

Genel olarak K9 bodyguard eğitimi alan köpekler eğitim alanından çıkarılıp evlerine döndükten sonra bir hafta boyunca bütün emir ve komutalara eksiksiz uyarlar. Fakat bir hafta sonra sıkılabilirler ve uymayı bırakabilirler. Ya da eğitimdeki çevre ve koşulları evde bulamayınca burası benim evim kurallara uymama gerek yok diye düşünebilirler. Bu davranışları gösteren köpekler tekrar eğitime gönderilirler. Hangi emir ve komutalara uymadılarsa onlar üzerinde tekrar çalıştırılırlar.

K9 bodyguard hizmeti verecek köpeklerin iyi bir firma tarafından çalıştırılmış olması gerekmektedir. Ayrıca yukarıda anlattığım gibi evde bir hafta sonra düzen bozulduğunda köpeğinizi tekrar eğitme garantisi vermeleri gerekmektedir. Ancak köpeklerin eğitiminden üç ay geçtikten sonra eski haline döndüyse artık firma için iş daha da zorlaşacaktır. Köpeğe her şeyi sıfırdan öğretmek zorunda kalacaklardır. Güven group güvenlikile bu problemleri rahatlıkla halledebilirisiniz.

Özellikler

  • Kimyevi Madde Arama
  • Patlayici Madde Arama
  • Yanici Madde Arama